پایان نامه مدیریت

اولین قدم دانستن مفهوم پروپوزال است: طرح پیشنهاد ی
قدم بعد فرد د پروپوزال: به منظور معرفی پروژه ی یا دامنه ی کار بعضی لازم است که شرحی از خود را در اختیار کارفرما یا موسسه مورد نظر قرار داد. در واقع پروپوزال شرحی از امکانات و اختیارات ماست. این طرح بر مبنای علاقه مندی و پژوهشهای فردی متقاضی مبتنی بر فرضیه های علمی استنتاجات تحقیقاتی است فرد می تواند شاخه ی تحقیقی و میزان سوابق کار قبلی و نتایج حاصل را اعلام نماید .
نگارش پروپوزال: در نگارش پروپوزال سطح دانش مخاطب نیز موقعیت آنان باید در نظر گرفته شود. چنانچه مخاطب پروپوزالی دارای دانش کافی نباشد باید مطالب در آن به صورت غیر فنی و آسان آورده شود. استاندارد خاصی برای نگارش پروپوزال وجود ندارد لیکن فرمت های متداول متعددی وجود دارد و بعضی از سازمانها و موسسات آموزش ی فرمت های از پیش تعیین شده ای برای این کار دارند.
روش نگارش پروپوزال:
در نوشتن پروپوزال باید به نکات ذیل توجه فرمایید:
- معرفی موضوعی كه برای انتها نامـه انتخاب كرده اید
- توضیح ارزش آن موضوع
- ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در قدیم در این باره صورت گرفته
- نتایجی كه فكر می کنـید از تحقیق خواهید گرفت
-آموزش یاروش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت
- منشور و قالب بندی شكل پروپوزال بنا بر هدفی كه از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما
شكل بندی بنیادین آن، همیشه باید حاوی عنوان بندی ها و بخش های زیر باشد :
1- مساله تحقیق
ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق را ذكر نمایید.
2- توضیح موضوع ارزش آن
در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی رابطه آن با رشته ی تحصیلی مورد نظر ارزش موضوع به لحاظ علمی كاربردی را توضیح فرمایید.
3- ادبیات تحقیق پژوهش های مرتبط
می بایست شرح مختصری درباره تحقیقاتی كه پیش از شما روی این موضوع موارد نزدیك به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع می بایست به ذكر پژوهش هایی بپردازید كه شما قصد دارید یافته های آن ها را تكمیل و غلط ات آن ها را رفع یا نتایج آن ها را رد نمایید.
4- اهداف فرضیه ها
در این سری به ذكر نتایجی بپردازید كه فكر می کنـید از تحقیق می توانید بگیرید.
هدف , سمت حرکت و مقصود از تحقیق را توضیح دهید.
5-آموزش ها و وسائل های تحقیق

توضیح دهید كه در انجام پروژه از چهراهنمای هایی سود برده اید و چه وسائل هایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق خواهید داشت.
6- منابع
فهرستی از منابعی كه فكر می نمایید از آن ها استفاده خواهید نمود و به كار شما ارتباط است را به ترتیب نام منظم کنـید .
نكات مهم
1- پروپوزال را با مورد شروع ننمایید ، بلكه عنوانی را در روی جلد بیاورید و بعد متن پروپوزال را بنویسید
2- نكات زیر را در مورد گزینش و نگارش تیتر تحقیق رعایت نمایید :
الف) سعی کنـید موضوع روشن و آسان باشد.
ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای بصورت فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی نمایید با همان یك عبارت عنوان پروژه بتوانید منظور اصلی تحقیق هدف هایتان را به خواننده منتقل کنـید . عنوان كار شما می بایست كاملاً معین كند كه شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی مطالعه نمایید.
پ ) در عبارت بندی عنوان پروژه دقت نمایید تا چیدمان آن طوری باشد كه آن چه اصل مساله تحقیق شماست از فرع آن قابل تشخیص باشد.
ت ) سعی نمایید كلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف کنـید .
3- در رابطه با هدف تحقیق و موضوعی كه برای تحقیق انتخاب كرده اید دقت کنـید كه در رابطه كامل با باشند در نوشتن پروپوزال سعی نمایید كه این رابطه را به خوب ی نمایش دهید.
4- در زمینه ی چگونگی انتخاب روش تحقیق نیز، وضع به همین ترتیب است. سعی کنـید مناسب ترین عملی ترین علمی ترینروش را جهت تحقیق انتخاب فرمایید.
5- پروپوزال را منظم با بخش بندی مناسب آماده بکنید . سعی کنـید مرز بین عنوان ها معین و مطالب را بر روی 1 روی كاغذ A4 تایپ نمایید.
6- اندازه پروپوزال باید جهت دوره های کارشناسی ابیشتر شدن حداقل 5 صفحه جهت دکتری حداقل 8 صفحه باشد. در این بین حداقل صفحه به ادبیات تحقیق حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص و سعی نمایید از منابع نو و به روز استفاده بکنید و تمام ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. چنین تذکر بکنید فونت استاندارد جهت پروپوزال با سایز 12 است .
7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال مثل پیش گفتار و مقدمه و عرض ارادت برای استاد راهنما غیره خود داری کنـید .
8- درباره نگارش انگلیسی در مورد متن پروپوزال با یك مترجم یا كسی كه انگلیسی ادبی را به خوب ی می داند مشاوره نمایید. متن پروپوزال بایستی به لحاظ علمی ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.
9- پروپوزال با جدیت آماده بکنید و جدی بگیرید! ارزیابی و بررسی علمی شما در واقع فقط از طریق پروپوزال است . پس تمام تلاش دانش خود را جهت تنظیم دقیق آن به كار بندید